c2i forums
Przełącznik opóźnienia konsoli Xbox - Printable Version

+- c2i forums (http://c2i.pl)
+-- Forum: Public (http://c2i.pl/forum-1.html)
+--- Forum: PUBG (http://c2i.pl/forum-9.html)
+--- Thread: Przełącznik opóźnienia konsoli Xbox (/thread-4954.html)Przełącznik opóźnienia konsoli Xbox - balakabbadi.krishnan7 - 10-20-2018

Czy ktoś wie, jak ludzie robią lagswitch na xboksie? Podobnie jak ten - https://v.redd.it/y792x6uyj7r11