c2i forums
piszczel - Printable Version

+- c2i forums (http://c2i.pl)
+-- Forum: Public (http://c2i.pl/forum-1.html)
+--- Forum: MMORPG (http://c2i.pl/forum-7.html)
+--- Thread: piszczel (/thread-5063.html)piszczel - tradingyyh - 10-31-2018

wszelkie hacki Tibii ...


RE: piszczel - kakashi.kks - 10-31-2018

whats tibia ..... czy to starsza gra ???


RE: piszczel - pspellegrino - 10-31-2018

Tibia jest dużym mmorpgiem w obszarze Niemiec, jednak nie ma ŻADNYCH RZECZYWISTYCH HAKÓW, tylko thiongs jak auto fisher ect ect ect Jeśli są jakieś hacki, o których nie wiem, Z tego, co słyszę, to niemożliwe do zapłaty (Dunno *) I tam inny temat na ten temat ED: Link do tematu bigg (er) http://www.ucforum.net/showthread.ph...ighlight=tibia i dla voodoo: http://tibia.4players.de/home/index.php?subtopic=news