c2i forums
Znalazłem nowe obejście, grałem od początku do końca. - Printable Version

+- c2i forums (http://c2i.pl)
+-- Forum: Public (http://c2i.pl/forum-1.html)
+--- Forum: PUBG (http://c2i.pl/forum-9.html)
+--- Thread: Znalazłem nowe obejście, grałem od początku do końca. (/thread-5068.html)Znalazłem nowe obejście, grałem od początku do końca. - abhilashreddy111 - 10-31-2018

Szukam kogoś ze zaktualizowanymi pakietami, ponieważ grałem bez żadnego pakietu odrzutu.   Jeśli ktokolwiek tutaj może zaktualizować paczki, daj mi znać, że możemy dzielić pomijanie i paczki.