c2i forums
jeśli nie będzie więcej paczek - Printable Version

+- c2i forums (http://c2i.pl)
+-- Forum: Public (http://c2i.pl/forum-1.html)
+--- Forum: PUBG (http://c2i.pl/forum-9.html)
+--- Thread: jeśli nie będzie więcej paczek (/thread-5174.html)jeśli nie będzie więcej paczek - boraborapt - 11-09-2018

Więc jeśli wykryjemy paks teraz boję się ich użyć, co teraz używają ludzie do oszukiwania? Interesują mnie tylko gracze złota lub esp jakiegoś typu.


RE: jeśli nie będzie więcej paczek - sandr8+policeauctions - 11-09-2018

prywatne z prywatnymi obwodnicami


RE: jeśli nie będzie więcej paczek - uma1922 - 11-09-2018

Pf super ... Nie uda się! Haha, ale pytanie. Mam kilka pakietów aktualizacji, które działają przez około 15 minut. Issnt istnieje sposób na wykorzystanie tych pakietów bez awarii?


RE: jeśli nie będzie więcej paczek - stephenmuraoka - 11-09-2018

Notatka moderatora Dyskusja P2C jest nieunikniona. Wątek zamknięty.