c2i forums
Edycja i wstrzykiwanie paczek PUBG - Printable Version

+- c2i forums (http://c2i.pl)
+-- Forum: Public (http://c2i.pl/forum-1.html)
+--- Forum: PUBG (http://c2i.pl/forum-9.html)
+--- Thread: Edycja i wstrzykiwanie paczek PUBG (/thread-5175.html)Edycja i wstrzykiwanie paczek PUBG - preditorprey - 11-09-2018

Kiedy dokładnie Battleye sprawdza pliki Pak dokładnie (przed załadowaniem ich w grze lub po?).


RE: Edycja i wstrzykiwanie paczek PUBG - tophoodqt - 11-09-2018

w odpowiedzi przed zwykłym sprawdzeniem BE ...


RE: Edycja i wstrzykiwanie paczek PUBG - navarrocelio - 11-09-2018

Myślę, że sprawdza pliki pak w katalogu gry, podczas gdy faktycznie ładujesz mapę lub gdy znajdujesz się na ekranie ładowania. Pamiętam, że możesz użyć metody mklink do ominięcia BE podczas korzystania z paksów podczas meczu. Prawdopodobnie teraz nie działa.


RE: Edycja i wstrzykiwanie paczek PUBG - goodguy8413 - 11-09-2018

Możesz utworzyć nowy folder w katalogu głównym gry, powiązać pak z nowym folderem za pomocą mklinka i wyłączyć nowy folder przed wejściem na pokład.


RE: Edycja i wstrzykiwanie paczek PUBG - umakepeoplehappy - 11-09-2018

NOWY NIE WYKRYTY PAK 2018-06-07