Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

jak mogę zmienić grawitację pocisku?
#1

już pobieram teh pubg sdk. ale co vaule contorl pocisk grawitacji? i jak mogę zmienić tę vaule?   lubię to     Kod:   klasa UCharacterBreathComponent * BreathComponent; // 0x0B30 (0x0008) (CPF_Edit, CPF_ExportObject, CPF_ZeroConstructor, CPF_EditConst, CPF_InstancedReference, CPF_IsPlainOldData)   Co powinienem dodać, jakie adresy zmienić tę wartość?
Reply
#2

P-CODE: Kod: WeaponProcessor = ATslCharacter. WeaponProcessor; NowWeapon = WeaponProcessor. EquippedWeapons [WeaponProcessor. CurrentWeaponIndex]; // NowWeapon Class = ATslWeapon_Trajectory NowWeapon. TrajectoryGravityZ = 0.f
Reply
#3

Zacytować: Originally Posted by whitemind P-CODE: Kod: WeaponProcessor = ATslCharacter. WeaponProcessor; NowWeapon = WeaponProcessor. EquippedWeapons [WeaponProcessor. CurrentWeaponIndex]; // NowWeapon Class = ATslWeapon_Trajectory NowWeapon. TrajectoryGravityZ = 0.f i jak mogę znaleźć adres ATslCharacter? jest w porządku ? LocalPlayer + 0x810?
Reply
#4

powodzenia
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)