Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Czytaj SafePostion i znacznik mapy
#1

Oto jak czytasz znaczniki mapy i bezpieczną pozycję       Kod:       D3DXVECTOR3 * GetCamera13F0Pos () {return (D3DXVECTOR3 *) ((PBYTE) to + 0x13F0); } // Pobierz pozycję mapy D3DXVECTOR3 fovLoc = pCameraMgr -> GetCameraPOV () -> Lokalizacja; auto v13f0 = pCameraMgr -> GetCamera13F0Pos (); D3DXVECTOR3 mapLocalPos = D3DXVECTOR3 (fabs (v13f0 -> x) + fovLoc. X, fabs (v13f0 -> y) + fovLoc. Y, fabs (v13f0 -> z) + fovLoc. Z);   Uzyskaj bezpieczną pozycję     Kod:   klasa CHUD {public: int GetId () {return * (int *) ((PBYTE) to + 0x18); } D3DXVECTOR4 * GetNextPlayZone () {return (D3DXVECTOR4 *) ((PBYTE) to + 0x840); } D3DXVECTOR4 * GetPlayZone () {return (D3DXVECTOR4 *) ((PBYTE) to + 0x850); }}; ids [NID_GameState] = {0, "TSLGameState_C", L "TSLGameState"}; if (id == cachee -> ids [NID_GameState]) {float x = * (float *) (ent + 0x450); float y = * (float *) (ent + 0x454); float z = * (float *) (ent + 0x458); // safetyzone safePos = D3DXVECTOR3 (hud -> GetNextPlayZone () -> x, hud -> GetNextPlayZone () -> y, hud -> GetNextPlayZone () -> z); // D3DXVECTOR3 (x, y, z); if (! safePos. x) {safePos = D3DXVECTOR3 (x, y, z); }}   GetMarker     Kod:   klasa UPlayerState {public: int GetPlayerId () {return * (int *) ((PBYTE) to + 0x3C8); } int GetRank () {return * (int *) ((PBYTE) to + 0x430); } bool GetShowMarker () {return * (bool *) ((PBYTE) to + 0x435); } float GetMarkerX () {return * (float *) ((PBYTE) to + 0x438); } float GetMarkerY () {return * (float *) ((PBYTE) to + 0x43C); } D3DXVECTOR3 GetMarker () {return D3DXVECTOR3 (GetMarkerX (), GetMarkerY (), GetShowMarker ()? 1.0f: 0.0f); }}; UPlayerState * state = ((AActor *) localEnt) -> GetPlayerState (); if (state) {myMarker = state -> GetMarker (); }   Pamiętaj, aby dodać mapLocalPost podczas wykonywania WorldToScreen       Kod:            auto safePosScreen = WORLD_TO_SCREEN (D3DXVECTOR3 (safePos. x + v13f0 -> x, safePos. y + v13f0 -> y, 0));
Reply
#2

Czy możemy uzyskać pierwszą bezpieczną strefę w samolocie?
Reply
#3

Nie, odrodzenie zajmuje trochę czasu
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)